CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sea Ice Monitoring in the Arctic and Baltic Sea Using SAR

Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; W. Dierking
Remote Sensing of the European Seas, authors, V. Barale, M. Gade, Springer p. 383-398. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-12-10. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 81009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur