CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probing the cosmic microwave background temperature using the Sunyaev-Zeldovich effect

Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; M. Nord ; D. Johansson ; A. Lévy
Astronomy & Astrophysics Vol. 441 (2005), p. 435-442.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 8098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur