CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pilot-scale investigation of Pt/alumina catalysts deactivation by organosilicon in the total oxidation of hydrocarbons

A. C. Larsson ; Mohammad Rahmani ; Karl Arnby (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; M. Sohrabi ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Neil Cruise ; Mehri Sanati
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 45 (2007), 1-4, p. 121-124.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The deactivation of alumina-supported platinum catalyst for VOC oxidation by long-term exposure for hexamethyldisiloxane (HMDS) has been investigated in a pilot scale reactor for up to 1000 h of exposure. Catalyst samples were characterized by ICP-AES, BET and silicon deposition by SEM. Catalyst activity was investigated using oxidation of ethyl acetate showing deactivation of the catalyst samples as exposed to HMDS increasing with exposure time. Silicon was shown to deposit on the catalyst as well as on the blank alumina support. SEM investigation of an individual pellet revealed a radial eggshell silicon distribution. CO chemisorption showed strong decrease of Pt active sites after deactivation, while still maintaining reasonable oxidation levels of ethyl acetate.

Nyckelord: deactivation, platinum, volatile organic compounds, ethyl acetate, organosilicon, HEXAMETHYLDISILOXANE HMDS, PLATINUM, GAS, INHIBITION, PALLADIUM, HYDROGEN, METHANEDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-12-10. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 80963

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur