CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Terahertz transmission spectroscopy by Josephson oscillator and cold-electron bolometer

Mikhail Tarasov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Leonid Kuzmin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Evgeni Stepantsov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Ian Agulo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Alexei Kalaboukhov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
SPIE USE Vol. 4 (2004), p. 5619.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 80932