CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparative study of rapid-single-flux-quantum devices based on low-, medium- and high-T-c technologies

Pascal Febvre ; Hannes Topfer ; T Ortlep ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Supercond. Science and Tech. Vol. 15 (2002), 6, p. 952-955.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Elektronik

Chalmers infrastruktur