CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-resolution superconducting single-flux quantum comparator for sub-Kelvin temperatures

Alexander Savin ; J Pekola ; T Holmqvist ; J Hassel ; L Grönberg ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Appl. Phys. Lett Vol. 89 (2006), p. 133505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80928

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Elektronik

Chalmers infrastruktur