CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of the superconducting ADC modulator

Peter Magnusson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
IEEE Trans. on Appl. Supercond. Vol. 15 (2005), 2, p. 372.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Fysik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur