CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RSFQ Asynchronous Serial Multiplier and Spreading Codes Generator for Multiuser Detector

Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Konstantin Platov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Elena Tolkacheva (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Irina Kataeva (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
IEEE Trans. on Applied Supercond Vol. 13 (2003), 2, p. 429-432.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Elektronik

Chalmers infrastruktur