CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RSFQ partial crosscorrelation unit for multiuser detector

Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Physica C Vol. 368 (2002), p. 222-326.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80924

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur