CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RSFQ iterative linear system solve for multiuser detector

Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Physica C Vol. 372-376 (2002), p. 131-135.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80923

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Elektronik

Chalmers infrastruktur