CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Small scale integrated technology for HTS RSFQ circuits

Mingqiang Huang (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Filipp Komissinski ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Marica Gustafsson (Institutionen för experimentell fysik) ; E Olsson ; Björn Högberg (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Zdravko Ivanov (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
IEEE Trans. on Appl. Supercond Vol. 11 (2001), 1, p. 558.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10. Senast ändrad 2010-10-12.
CPL Pubid: 80922

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)
Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Elektronik

Chalmers infrastruktur