CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3D-MLSI: Software package for inductance calculation in multilayer superconducting integrated circuits

Mikhail Khapaev ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Per Magnelind (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Mikhail Kupriyanov
IEEE Trans. on Appl. Supercond. Vol. 11 (2001), 1, p. 1090.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80920

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur