CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eigenvalue clusters of the Landau Hamiltonian in the exterior of a compact domain

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Alexander Pushnitski
Documenta Mathematica (1431-0635). Vol. 12 (2007), p. 569--586.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The character of the splitting of eigenvalues of the Landau Hamiltonian when a compact Dirichlet obstacle appears is studied

Nyckelord: Landau level, eigenvalue asymptoticsDenna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur