CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the spectral properties of the perturbed Landau Hamiltonian.

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Grigory Tashchiyan
Comm. Partial Differential Equations (0360-5302). Vol. 33 (2008), 4-6, p. 1048--1081.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

For the Schrödinger and Pauli operators with constant magnetic field it is investigated how the spectrum is perturbed if a perturbation by a compactly supported magnetic field is performed

Nyckelord: Schrödinger operator, Pauli operator, Landau level, magnetic perturbation, eigenvaluesDenna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80902

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur