CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Counting Sobolev boundstates. Semiclassics and beyond

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Mikhail Solomyak
Sobolev Spaces in Mathematics II. Internat. Mathem.Series. Springer (1571-5485). Vol. 9 (2008), p. 329-354.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

For Schrödinger like operators the effect of passage from semi-classical spectral estimates to non-semiclassical is studied.

Nyckelord: Schrödinger operators, semi-classics, eigenvaluesDenna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur