CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dispersant adsorption and viscoelasticity of alumina suspensions measured by QCM-D and in situ dynamic rheology

Lisa Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Langmuir Vol. 24 (2008), p. 9989.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80875

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur