CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a biosensor immunoassay of protein-bound isopeptides in human plasma

Anna Bergstrand (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Ismail Ceylan ; Gerard Quash ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; SuMo Biomaterials) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (0927-7765). Vol. 66 (2008), p. 150.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10. Senast ändrad 2016-04-19.
CPL Pubid: 80872

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur