CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surfactants containing hydrolyzable bonds

Dan Lundberg ; Maria Stjerndahl ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Adv Poly Sci Vol. 20 (2008), p. 57.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-10.
CPL Pubid: 80868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur