CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrogenation catalysts from used nickel metal hydride batteries

Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Green Chemistry Vol. 10 (2008), p. 825-826.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 80867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur