CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complexation of Americium with a-D-Isosaccharinate

Stefan Allard (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; R Jolsterå ; Andreas Knutsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Proceedings of ISEC 2008 Vol. 1 (2008), p. 1133-1138.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 80864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur