CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The tetradeffect in the lanthaniod series: evidence and explanation

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Sofie Englund ; i Persson
Journal of Rare Earths (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 80862

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur