CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leaching of spent nuclear fuel in the presence of siderophores

A Johansson ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; K Pedersen
Radiocheim Acta (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 80860

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur