CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gammaspektrometrisk analys av plutonium: isotopsammansättning och ålder

Henrik Ramebäck ; Göran Ågren ; Ulrika Nygren ; Annika Tovedal ; Kenneth Lidström ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
2008.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur