CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Basic characterization of 233 U:Determination of age and 232 U content using sector field ICP-MS, gamma spectrometry and alpha spectrometry

Henrik Ramebäck ; U Nygren ; P Lagerkvist ; A Verbruggen ; R Wellum ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
NIMB p. 807-812. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur