CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Closed source experimental system for soft x-ray spectroscopy of radioactive materials

A Modin ; S M Butorin ; J Vegelius ; A Olsson ; C J Englund ; J. Andersson ; L Werme ; J Nordgren ; T Käämbre ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; B E Burakov
Review of scientific instruments 79, (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2013-08-20.
CPL Pubid: 80855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur