CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PuO2 and Spent Nuclear Fuel Matrix Dissolution Under Repository Conditions

Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-224-2.- 56 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 80852

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-01-16
Tid: 13:15
Lokal: KB
Opponent: Dr Christophe Jégou

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2905