CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Platform Strategies for a Supplier in the Aircraft Engine Industry

Fredrik Berglund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Ulf Högman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Kiran Khadke
ASME DETC DETC2008-49526, (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 80851

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Technology development process and platform for efficient innovation - The perspective of a supplier in the aerospace industry


Processes and Platforms Aligned with Technology Development - The Perspective of a Supplier in the Aerospace Industry