CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Platform Strategies for a Supplier in the Aircraft Engine Industry

Fredrik Berglund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Ulf Högman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Kiran Khadke
ASME DETC DETC2008-49526, (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80851