CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement of Information Management Systems Introductions

Diana Malvius ; Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Margareta Norell Bergendahl
Proceedings of ASME IDETC/CIE (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 80850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur