CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis structure and some reactions of (C5Me4hex)2Ru2(CO)4

S Ngubane ; Mikael Håkansson ; Susan Jagner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; John R. Moss ; A Sivaramakrishna
Journal of Organo metallic Chemistry Vol. 693 (2008), p. 343-348.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 80845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur