CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The catalytic oxidation of phenol in aqueous media using cobalt (II) complexes derived from N-(aryl) salicylaldimines

Juanita L. van Wyk ; Selwyn Mapolie ; Anders Lennartson ; Mikael Håkansson ; Susan Jagner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Inorganica Chimica Acta Vol. 361 (2008), p. 2094-2100.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 80843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur