CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of water-vapor-induced Cr vaporization on the oxidation of austenitic stainless steels at 700 and 900 degrees C - Influence of Cr/Fe ratio in alloy and Ce additions

H Asteman ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY (0013-4651). Vol. 151 (2004), 3, p. B141-B150.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: high-temperature oxidation, oxide hydroxide evaporation, 11-percent chromium steel, flow-rate, 304l, corrosion, elements, scalesDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 80830

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur