CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics of escape mutants

Maria Conceicao Serra (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Patsy Haccou
THEORETICAL POPULATION BIOLOGY (0040-5809). Vol. 72 (2007), 1, p. 167-178.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: bemisia-tabaci hemiptera, evolutionary dynamics, aleyrodidae, timeDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80813

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Genetik
Ekologi
Utvecklingsbiologi

Chalmers infrastruktur