CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proton conduction in Perovskite Oxide BaZr0.5Yb0.5O3-δ Prepared by Wet Chemical Route

Istaq Ahmed (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Christopher S Knee ; Sten G. Eriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Elisabet Ahlberg ; Maths Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of the Electrochemical Society (0013-4651). Vol. 155 (2008), 11, p. 97-102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 80766

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemi
Materialteknik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur