CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of functionalized silica particles on cross-linked poly(vinyl alcohol) proton conducting membranes

Maria Assunta Navarra ; A. Fernicola ; S. Panero ; Anna Martinelli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Applied Electrochemistry Vol. 38 (2008), p. 931.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 80747

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Materialteknik
Funktionella material
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur