CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

O-H wag vibrations in hydrated BaInxZr1-xO3-x/2

Maths Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Stuart Parker ; Istaq Ahmed (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Sten G. Eriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Physical Review B Vol. 77 (2008), p. 104302.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 80744

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Materialteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur