CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiple Diesel Injection: Fuel Flow and Penetrations Measurements

Rickard Ehleskog (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lionel Christopher Ganippa (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Alf Magnusson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Sven Andersson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Towards Cleaner Diesel Combustion, Eindhoven (2003)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Diesel, injection, spray propertiesDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 80734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur