CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A chemical waveform synthesizer

Jessica Olofsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Helen Bridle ; Jon Sinclair ; Daniel Granfeldt ; Eskil Sahlin ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA (0027-8424). Vol. 102 (2005), 23, p. 8097-8102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: solution exchange, oscillations, neurons, cells, microfluidics, receptors, gradients, channels, pulses, signalDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2009-10-12.
CPL Pubid: 80703

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur