CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Non-Circular Nozzle Holes on Combustion and Emission Formation in a Heavy-Duty Diesel Engine

Andreas Matsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Sven Andersson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
SAE 2002-01-2671 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Diesel engine, non-circular nozzle holes, combustionDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur