CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interarrival times in a counting process and bird watching

Dragi Anevski (Institutionen för matematiska vetenskaper)
STATISTICA NEERLANDICA (0039-0402). Vol. 61 (2007), 2, p. 198-208.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: densityDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80677

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Statistik

Chalmers infrastruktur