CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A connection between the volume fractions of the Stienen model and the dead leaves model

Marianne Månsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY (0001-8678). Vol. 39 (2007), 1, p. 41-52.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80676

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Statistik

Chalmers infrastruktur