CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A general asymptotic scheme for inference under order restrictions

Dragi Anevski (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; O. Hossjer
ANNALS OF STATISTICS (0090-5364). Vol. 34 (2006), 4, p. 1874-1930.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: range dependent sequences, monotone regression, brownian-motion, nonparametric regression, empirical process, density, subordination, convergence, estimators, sumsDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80675

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Statistik

Chalmers infrastruktur