CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoemission studies of Mg and Rb layers on Zn(0001).

A. Suchodolskis ; V. Karpus ; Janusz Kanski (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; Lars Ilver (Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; M. Gothelid ; U.O. Karlsson
Journal of Electron Spectroscophy and Related Phenomena Vol. 137 (2004), 40, p. 189.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 8065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (1997-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur