CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure of glassy lithium sulfate films sputtered in nitrogen: Insight from Raman spectroscopy and ab initio calculations

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Christian Muller ; Philippe Maass ; Maths Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review B Vol. 77 (2008), p. 094116.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 80567

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur