CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel weakly coordinating heterocyclic anions for use in lithium batteries

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Michel Armand
Journal of Power Sources Vol. 178 (2008), p. 821-825.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 80561

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur