CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microfluidic gradient-generating device for pharmacological profiling

Johan Pihl ; Jon Sinclair ; Eskil Sahlin ; Mattias Karlsson ; Fredrik Petterson ; Jessica Olofsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
ANALYTICAL CHEMISTRY (0003-2700). Vol. 77 (2005), 13, p. 3897-3903.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: xenopus oocytes, drug discovery, channel, systems, cells, poly(dimethylsiloxane), receptorsDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2009-10-12.
CPL Pubid: 80542

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Analytisk kemi

Chalmers infrastruktur