CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ethanol production from hexoses, pentoses, and dilute-acid hydrolyzate by Mucor indicus

Anna Sues ; Ria Millati (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Lars Edebo ; Mohammad J. Taherzadeh (Institutionen för kemi- och bioteknik)
FEMS YEAST RESEARCH (1567-1356). Vol. 5 (2005), 6-7, p. 669-676.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: saccharomyces-cerevisiae, carbon dioxide, rouxii, morphogenesis, growth, biodegradation, fermentation, glucose, fungiDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 80535

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi (1991-2005)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Industriell bioteknik
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur