CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamical properties and the proton transfer mechanism in the wetting water layer on Pt(111)

Sheng Meng (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
SURFACE SCIENCE (0039-6028). Vol. 575 (2005), 3, p. 300-306.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: energy electron-diffraction, density-functional theory, molecular-dynamics, aqueous-solution, ice, surfaces, pseudopotentials, naphthalene, transition, crystalsDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80534

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur