CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Propylphenols are metabolites in the anaerobic biodegradation of propylbenzene under iron-reducing conditions

Sara Eriksson ; Tobias Ankner ; Katarina Abrahamsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Lotta Hallbeck
BIODEGRADATION (0923-9820). Vol. 16 (2005), 3, p. 253-263.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: benzylsuccinate synthase, contaminated groundwater, denitrifying bacterium, ferric iron, toluene, degradation, benzene, reduction, oxidation, sedimentsDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2010-03-15.
CPL Pubid: 80533

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur