CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of Rhizopus, Rhizomucor, and Mucor in ethanol production from glucose, xylose, and wood hydrolyzates

Ria Millati (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Lars Edebo ; Mohammad J. Taherzadeh
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY (0141-0229). Vol. 36 (2005), 2-3, p. 294-300.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: saccharomyces-cerevisiae, acid production, lactic-acid, fermentation, oryzae, hydrolysate, dimorphism, rouxiiDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 80525

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi (1991-2005)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur