CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A microfluidics approach to the problem of creating separate solution environments accessible from macroscopic volumes

Jessica Olofsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Johan Pihl ; Jon Sinclair ; Eskil Sahlin ; Mattias Karlsson ; Owe Orwar (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi)
ANALYTICAL CHEMISTRY (0003-2700). Vol. 76 (2004), 17, p. 4968-4976.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: laminar-flow, molecular-diffusion, gradients, microchannel, generation, nanoliters, channel, chipDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2009-10-15.
CPL Pubid: 80513

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi (2004-2004)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Analytisk kemi

Chalmers infrastruktur